Zestaw ogrodnika – wprowadzenie liter Ł, ł, G, g na przykładzie wyrazów podstawowych łopata, grabie – 25.03. środa

25.03. środa

Temat: Zestaw ogrodnika – wprowadzenie liter Ł, ł, G, g na przykładzie wyrazów podstawowych łopata, grabie

Cele:

Dziecko poznaje litery Ł, ł, G, g
Dziecko potrafi napisać po śladzie litery Ł, ł, G, g
Dziecko potrafi wymienić wyrazy, w których na początku słyszy głoskę ł, g.
Dziecko czyta sylaby: ła, łe, ło, łi, ły, łu, ał, eł, oł, ił, ył, uł, ga, ge, gu, gi, go, gy, ag, eg,  ug, ig, og, yg

  1. Burza mózgów „Co wiesz o ogrodzie?”

Porozmawiajcie o tym co to jest ogród, co może rosnąć w ogrodzie, jakie prace wykonuje się w ogrodzie itp. (narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie-materiały pomocnicze obok karty 116; zdjęcia ogrodów – w materiałach pomocniczych obok karty pracy 118)

  1. Zabawa „Ogrodnicy”

Dziecko wciela się w rolę ogrodnika. Wykonuje wybraną przez siebie czynność np. podlewa kwiaty, kosi trawę, grabi itp.

  1. Wprowadzenie litery Ł, ł na podstawie wyrazu „łopata”

Pokaż dziecku ilustrację przedstawiającą  łopatę (materiały pomocnicze). Zapytaj dziecko co to jest i do czego służy. Niech dziecko kilkakrotnie wymówi to słowo i określi, jaką głoskę słyszy na początku. Zapytaj czy potrafi wymienić wszystkie głoski w wyrazie łopata, niech podzieli wyraz na sylaby.

  1. Zapoznanie z wzorem graficznym litery.

Pokaż dziecku wzór graficzny litery (materiały pomocnicze). Pokaż małą i wielką literę. Omówcie, jak wygląda i z czym się dziecku kojarzy. Niech napisze litery Ł, ł palcem w powietrzu, na podłodze, na Twoich plecach, na arkuszu papieru.

  1. Karta ze słownika

Napisz dziecku na kartce literę Ł. Niech dziecko narysuje obok przedmioty, które zawierają w nazwie literę ł.

  1. Wypełnianie karty pracy nr 116 (litera Ł)
  2. Wprowadzenie litery „ G, g” na przykładzie wyrazu „grabie”.

Pokaż dziecku ilustrację przedstawiającą grabie. Spytaj czy wie do czego służą i gdzie się ich używa. Niech dziecko kilkakrotnie wymówi to słowo i określi, jaką głoskę słychać na początku.

Niech podzieli wyraz na sylaby.

  1. Wypełnianie karty pracy nr 116 (litera G)
  2. Czytanie sylab z poznanymi literami.
  3. Oglądamy, słuchamy, bawimy się przy piosenkach i tekstach na platformie Tom and Keri w ramach projektu Dwujęzyczna Opolszczyzna.

 

https://klett.pl/aktualnosci/materialy