Zabawa w sklep

12.02.2019r. na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały zawód sprzedawcy oraz różne rodzaje sklepów. Samodzielnie segregowały przedmioty i przyporządkowywały je do odpowiednich sklepów, tworząc stanowiska pracy.
W zabawie stosowały zasady kulturalnego zachowania używając zwrotów grzecznościowych.
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).