Wizyta w nadleśnictwie Opole

Dzieci pierwszy raz odwiedziły Nadleśnictwo i piękną Izbę Przyrodniczą.
Oglądały wystawę „Cztery Pory Roku”.