Środa 25.03.2020

Środa  25.03.2020
· „Czarodziejski worek” doskonalenie zmysłu dotyku.
     Do worka wkładamy kilka znanych dziecku przedmiotów np. piłka, lalka, łyżka, ołówek,  klucz   itp. Dziecko sięga do worka. Za pomocą dotyku odgaduje co trzyma w ręce.
Gdy wszystkie przedmioty zostaną odgadnięte dziecko wypowiada ich nazwy sylabami /wyklaskuje sylaby, przelicza, wskazuje przedmiot rozpoczynający się na podaną przez rodzica sylabą/.
· Zabawa graficzna – łączymy punkty. Pomoce:kartka, dwie kredki w różnych kolorach.
     Zaznaczamy na kartce kilka/kilkanaście punktów. Dziecko na zmianę z rodzicem /wybranym   kolorem/ łączy dwa dowolne punkty. Kreski łączące punkty nie mogą się przecinać, nie może   być łuków. Wygrywa ten, kto jako ostatni połączy punkty.
· Platforma  „Opolska dwujęzyczność”  Baby Beetles