Projekt – Mały Opola

16 października 2018 byliśmy na pierwszej wycieczce w ramach projektu edukacji regionalnej dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy projektu zwiedzają najciekawsze zakątki miasta, biorą udział w zajęciach muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i warsztatach artystycznych. Poznają genealogię miasta, zabytki, historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu, jego wielokulturowość i osobliwości, ciekawostki z życia dawnych opolan oraz wiersze, piosenki i legendy związane z miastem. Mają możliwość porównania warunków życia i zajęć dawnych i obecnych mieszkańców miasta. Budują swój lokalny patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania i zabawy tematyczne.