Procedury

Szanowni Państwo,
w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu, stworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY rodziców dotyczących ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

Skrzynka znajduje się w szatni dzieci, na parterze przedszkola.

Postawa prawna:
· Pismo Ministra Edukacji Narodowej DKWI-WPB.5012.25.2019.BKI z dnia 11 maja 2019r., by wzmocnić współpracę miedzy szkołą (przedszkolem) a rodzicami

· Art.68 ust.1 pkt 2, 3 i 6 w związku z art.51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm.)

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA FUNKCJONOWANIA ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA SYGNAŁY

PROCEDURA
NIEBIESKA KARTA

NIEBIESKA KARTA
ZAŁĄCZNIKI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE CHORYM

ANEKS DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA

Skip to content