Procedury 2020

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Aktualizacja procedury funkcjonowania PP20 w
Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 20.11.2020r.

AKTUALIZACJA PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU

Aneks nr 1 do Aktualizacji procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu obowiązująca od 01.09.2020r. w stanie zagrożenia epidemicznego, opracowanej na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.

UPOWAŻNIENIE

Informacja dla rodziców dla dzieci nowoprzyjętych
od 1 września 2020

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2020r
(dotyczy pobytu i żywienia)

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH OD 01.09.2020r

ARCHIWUM

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU KORONAWIRUSEM lub ZACHOROWANIA NA COVID-19

Załącznik nr 1 – oświadczenie pracownika 60 i z istotnymi chorobami

Załącznik nr 2-Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

Załącznik nr 3 – oświadczenie pracownika

Aneks nr 1 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 11.05.2020r.

Aneks nr 2 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 11.05.2020r.

Aneks nr 3 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu

Aneks nr 4 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu 

Aneks nr 5 do Procedury Funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20

Aneks nr 6 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Aneks nr 7 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z dnia 7.07.2020r.

Aneks nr 8 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego  dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 8.07.2020r.

Skip to content