Procedury 2020

Szanowni Państwo,

Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola od dnia 18 maja, prosimy o przesłanie do środy do godz.15.00, drogą e-mailową na adres pp20opole@wp.pl  skanu Oświadczenia rodzica (Załącznik nr 2 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego). Bez tego oświadczenia, będzie niemożliwe rozpatrywanie zgłoszenie dziecka.

W piątek – 15 maja do godz. 15.00, otrzymają Państwo informacje , czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola od 18 maja 2020r..

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU KORONAWIRUSEM lub ZACHOROWANIA NA COVID-19

Załącznik nr 1 – oświadczenie pracownika 60 i z istotnymi chorobami

Załącznik nr 2-Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

Załącznik nr 3 – oświadczenie pracownika

Aneks nr 1 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 11.05.2020r.

Aneks nr 2 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 11.05.2020r.

Aneks nr 3 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu

Aneks nr 4 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu 

Aneks nr 5 do Procedury Funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 20

Aneks nr 6 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Aneks nr 7 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z dnia 7.07.2020r.

Aneks nr 8 do procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego  dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowanej na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 8.07.2020r.