KREATYWNE MODELOWANIE

Na zajęciach z tym modułem wykorzystywane są specjalnie przygotowane zestawy kształtów filcowych – praca z tymi materiałami umożliwia dzieciom „przerośnięcie samych siebie o głowę” w tworzeniu satysfakcjonujących obrazów, bowiem redukują one proces tworzenia tych obrazów do najbardziej istotnych elementów. W konsekwencji bardzo łatwym jest dla dzieci- zaspokojenie ich pragnienia stworzenia wiarygodnych wyobrażeń symbolicznych na długo przed rozwinięciem przez nie dobrej sprawności motorycznej, potrzebnej do umiejętnego manipulowania narzędziami artystycznego rzemiosła. Wczesne sukcesy podbudowują pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jednakże „Kreatywne modelowanie” dokonuje czegoś więcej poza umożliwieniem dzieciom przedstawienia ich otoczenia i wyrażenia na nie swojej osobistej reakcji. Praca z tym modułem również:

  • zapewnia dzieciom szansę rozwoju umiejętności społecznych wymaganych w pracy grupowej;
  • pozwala dzieciom na uczenie się od siebie nawzajem;
  • pomaga dzieciom w analizowaniu i rozumieniu ich środowiska, ucząc pewnych umiejętności poznawczych. Obejmują one naukę określania cech figur geometrycznych (kolor, kształt i wielkość); symbolicznego wykorzystania takich figur w zastępstwie prawdziwych przedmiotów lub ich części w wyobrażeniach symbolicznych oraz wybierania i organizowania zamienników do tworzenia reprezentacji bardziej złożonych przedmiotów;

• pomaga dzieciom rozszerzać swoją wiedzę i zrozumienie świata poprzez rozmowy, odgrywanie scenek, piosenki, taniec i tworzenie obrazów wspomagając w ten sposób proces badania różnych obszarów tematycznych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).