Kolorowe pisanki

Temat kompleksowy: Kolorowe pisanki

 

Cele ogólne:
-Zapoznanie z wybranymi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt
Wielkanocnych
-Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych
-Wykonanie prezentów i dekoracji świątecznych
-Swobodne wypowiedzi na temat treści utworu
-Organizowanie różnorodnych zabaw rozwijających wrażliwość słuchową
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
-Utrwalanie poznanych liczebników i kolorów
-Rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na pauzę muzyczną
-Usprawnianie narządów artykulacyjnych
-Nabywanie umiejętności oddychania przeponowego
-Rozwijanie orientacji przestrzennej
-Tworzenie własnych interpretacji plastycznych
-Doskonalenie zmysłu dotyku
-Poznawanie przez dz. własnych możliwości ruchowych
-Nauka rysowania kształtu owalnego
-Poznawanie różnych technik plastycznych z zastosowaniem różnych
materiałów
-Utrwalanie pojęć mniej,więcej,tyle samo.
Proponowane działania:
Wysłuchanie wiersza A. Rumińskiej ,,Kolorowe pisanki”
Siedzi kura w kurniku
Kod-ko-dak!
Już jajek w koszu bez liku
Tak-tak,tak.
Wszyscy jajka malują
Oj-jak,jak?
Wielkanocne pisanki szykują
Oj-tak,tak.
Pierwsza pisanka w kropeczki,
Druga pisanka w kwiateczki,
Trzecia pisanka w paski,
A czwarta?
Na czwartą patrzyła kurka
Z wiejskiego podwórka.
Nagle pękło jajeczko
Kod-ko-dak!
Chodż tu do mnie , córeczko…
Rodzic gromadzi dz.wokół kosza pełnego różnej wielkości pisanek.
Wyjaśnia znaczenie słowa pisanka, zapoznaje z techniką wykonywania
pisanek, zachęca do swobodnych wypowiedzi na temat kolorów,wielkości i
motywów ozdobnych na pisankach.
Zabawa ,,Kwoka i kurczęta”.Rodzic zakłada opaskę kwoki, a dz. wręcza
opaski kurczątek. Chodzi po pokoju i mówi ko,ko,ko.,,Kurczęta” mogą
poruszać się w dowolnych kierunkach,mówiąc  pi,pi,pi.Na hasło lis
kurczęta jak najszybciej zbierają się przy kwoce, która je chowa(pod
miękki koc).Przez chwilę ,,kwoka” i ,,kurczęta” pozostają w ciszy.Na
hasło : nie ma lisa kurczęta wybiegają spod skrzydeł ,,kwoki”i
zaczynają spacerować.Zabawę powtarzamy kila razy.
Zabawa ruchowa ,,Pisanki”
Dz. są przebrane za pisanki-mają opaski z pisankami w kolorze
czerwonym,zielonym,żółtym i niebieskim-i spacerują po pokoju przy
spokojnej muzyce.Na przerwę w muzyce dobierają się zgodnie z kolorami
pisanek.Przy dowolnej wesołej muzyce ,,pisanki”tańczą.
Zabawa bieżna ,,Jastrząb i kury”
Rodzic wyznacza dz.,które będzie jastrzębiem,i oznacz go czerwoną
szarfą.Pozostałe dz.będą kurami,które spacerują po pokoju w różnych
kierunkach. Na hasło:jastrząb ,,kury” uciekają przed jastrzębiem,który
zaczyna je gonić.,,Kura”,która  przysiądzie,nie może być złapana przez
,,jastrzębia”.
Miłej zabawy