Kadra pedagogiczna Przedszkola:
– 14 nauczycieli dyplomowanych,
– 1 nauczyciel mianowany,
– 2 nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia następujących zajęć:

  • terapia logopedyczna,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • język angielski
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • rytmika
  • religia
  • język francuski

Dodatkowo zatrudniamy doświadczonego psychologa dziecięcego, który czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców.

Skip to content