Kadra pedagogiczna Przedszkola:
– 14 nauczycieli dyplomowanych,
– 1 nauczyciel mianowany,
– 2 nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia następujących zajęć:

  • terapia logopedyczna,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • język angielski
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • rytmika
  • religia
  • język francuski

Dodatkowo zatrudniamy doświadczonego psychologa dziecięcego, który czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).