Informacja

W związku z planowaną akcją strajkową pracowników Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu w terminie od 08.04.2019r. (do odwołania), dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe istnieją prawne rozwiązania dające Państwu możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie:

  1. Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku)  wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
  2. Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – opieka nad dzieckiem.
  3. Urlop na żądanie.

 

Pobierz załącznik

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).